k.ú.: 624497 - Daleké Dušníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540099 - Daleké Dušníky NUTS5 CZ020B540099
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2118028
zahrada 150 97586
ovoc. sad 1 7371
travní p. 173 618909
lesní poz 58 1248798
vodní pl. nádrž umělá 5 2460
vodní pl. rybník 1 482
vodní pl. tok přirozený 40 24798
vodní pl. tok umělý 1 430
zast. pl. 160 64901
ostat.pl. jiná plocha 55 79126
ostat.pl. manipulační pl. 24 79404
ostat.pl. neplodná půda 83 81942
ostat.pl. ostat.komunikace 88 96936
ostat.pl. silnice 14 34036
ostat.pl. skládka 1 135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22299
Celkem KN 1215 4577641
Par. KMD 1215 4577641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 29
LV 245
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.09.2020 06:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička