k.ú.: 624497 - Daleké Dušníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540099 - Daleké Dušníky NUTS5 CZ020B540099
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 453 2117362
zahrada 148 96801
ovoc. sad 1 7371
travní p. 208 613880
lesní poz 71 1248594
vodní pl. nádrž umělá 6 2820
vodní pl. rybník 1 482
vodní pl. tok přirozený 42 24798
vodní pl. tok umělý 1 430
zast. pl. společný dvůr 3 406
zast. pl. 159 64275
ostat.pl. jiná plocha 70 109674
ostat.pl. manipulační pl. 31 48631
ostat.pl. neplodná půda 90 87384
ostat.pl. ostat.komunikace 99 96731
ostat.pl. silnice 19 35687
ostat.pl. skládka 1 135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22299
Celkem KN 1405 4577760
Par. KMD 1405 4577760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 149
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 244
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 23:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.