k.ú.: 624497 - Daleké Dušníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540099 - Daleké Dušníky NUTS5 CZ020B540099
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 2141389
zahrada 143 90089
travní p. 216 598357
lesní poz 77 1248758
vodní pl. nádrž umělá 6 2820
vodní pl. rybník 1 482
vodní pl. tok přirozený 42 24798
vodní pl. tok umělý 1 430
zast. pl. společný dvůr 3 406
zast. pl. 158 64193
ostat.pl. dobývací prost. 2 7989
ostat.pl. jiná plocha 67 84341
ostat.pl. manipulační pl. 35 51630
ostat.pl. neplodná půda 111 105483
ostat.pl. ostat.komunikace 112 97841
ostat.pl. silnice 31 36260
ostat.pl. skládka 1 135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22299
Celkem KN 1517 4577700
Par. KMD 1517 4577700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 147
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 244
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.