k.ú.: 624489 - Veselí u Dalečína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595454 - Dalečín NUTS5 CZ0635595454
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 1077624
zahrada 87 50517
travní p. 237 1638157
lesní poz 187 1066926
vodní pl. nádrž umělá 2 1437
vodní pl. zamokřená pl. 1 150
zast. pl. zbořeniště 8 955
zast. pl. 65 27397
ostat.pl. jiná plocha 22 13811
ostat.pl. manipulační pl. 6 10200
ostat.pl. neplodná půda 165 95571
ostat.pl. ostat.komunikace 97 96815
ostat.pl. pohřeb. 1 1597
ostat.pl. silnice 4 22080
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1336
ostat.pl. zeleň 1 245
Celkem KN 953 4104818
Par. KMD 953 4104818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 63
LV 87
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.