k.ú.: 624462 - Dalečín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595454 - Dalečín NUTS5 CZ0635595454
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1367514
zahrada 199 100376
travní p. 522 1621571
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 290 3682836
vodní pl. nádrž umělá 23 919895
vodní pl. rybník 8 11142
vodní pl. tok přirozený 20 45927
vodní pl. tok umělý 1 46
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 12 1201
zast. pl. 295 83762
ostat.pl. jiná plocha 98 74081
ostat.pl. manipulační pl. 27 30439
ostat.pl. neplodná půda 79 80052
ostat.pl. ostat.komunikace 227 161223
ostat.pl. pohřeb. 4 3197
ostat.pl. silnice 62 83295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1807
ostat.pl. zeleň 8 14709
Celkem KN 2051 8283235
Par. KMD 2051 8283235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 276
LV 298
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 05:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.