k.ú.: 624381 - Čunín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589624 - Konice NUTS5 CZ0713589624
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 883017
zahrada 176 91572
ovoc. sad 5 15595
travní p. 390 775821
lesní poz ostat.komunikace 6 15619
lesní poz plantáž dřevin 8 729
lesní poz 296 2646460
vodní pl. nádrž umělá 2 6406
vodní pl. rybník 2 33146
vodní pl. tok přirozený 11 47293
zast. pl. zbořeniště 2 157
zast. pl. 231 40643
ostat.pl. dráha 1 24457
ostat.pl. jiná plocha 41 18870
ostat.pl. manipulační pl. 15 20253
ostat.pl. neplodná půda 61 48010
ostat.pl. ostat.komunikace 83 126370
ostat.pl. silnice 7 24270
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3824
ostat.pl. zeleň 29 55377
Celkem KN 1543 4877889
Par. DKM 1049 4669134
Par. KMD 494 208755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 102
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 85
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 227
LV 319
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.04.2013
KM-D 1:2000 01.06.2001 30.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 26.09.2020 00:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička