k.ú.: 624276 - Předenice u Čkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550167 - Čkyně NUTS5 CZ0315550167
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 634
orná půda 53 177157
zahrada 77 63859
ovoc. sad 2 17490
travní p. mez, stráň 40 23763
travní p. 169 684139
lesní poz 158 549678
zast. pl. zbořeniště 1 275
zast. pl. 60 17016
ostat.pl. jiná plocha 55 42019
ostat.pl. manipulační pl. 5 1531
ostat.pl. neplodná půda 190 71680
ostat.pl. ostat.komunikace 78 37367
ostat.pl. silnice 3 12077
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7605
Celkem KN 894 1706290
Par. DKM 894 1706290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 59
LV 84
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2006
ZMVM 1:2000 29.08.1994 03.04.2006
S-SK GS 1:2880 1837 29.08.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička