k.ú.: 624268 - Onšovice u Čkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550167 - Čkyně NUTS5 CZ0315550167
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 1078109
zahrada 115 73843
travní p. mez, stráň 6 6891
travní p. 456 1155561
lesní poz 387 1604802
vodní pl. nádrž umělá 1 930
vodní pl. tok přirozený 99 58144
vodní pl. tok umělý 35 12885
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 108 36333
ostat.pl. jiná plocha 73 86205
ostat.pl. manipulační pl. 42 29018
ostat.pl. neplodná půda 509 221370
ostat.pl. ostat.komunikace 185 66931
ostat.pl. silnice 7 16827
Celkem KN 2250 4447947
Par. DKM 2250 4447947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 105
LV 183
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2006
ZMVM 1:2000 05.12.1994 01.08.2006
S-SK GS 1:2880 1837 05.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička