k.ú.: 624128 - Čížkrajice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 551503 - Čížkrajice NUTS5 CZ0311551503
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 2483545
zahrada 112 90617
travní p. 281 1273369
lesní poz 125 1180349
vodní pl. nádrž umělá 6 5197
vodní pl. rybník 14 141578
vodní pl. tok přirozený 1 1292
vodní pl. tok umělý 22 7357
vodní pl. zamokřená pl. 9 21609
zast. pl. zbořeniště 5 1736
zast. pl. 177 50933
ostat.pl. jiná plocha 52 19853
ostat.pl. manipulační pl. 18 36074
ostat.pl. mez, stráň 2 819
ostat.pl. neplodná půda 64 47379
ostat.pl. ostat.komunikace 159 103566
ostat.pl. silnice 7 23843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3677
ostat.pl. zeleň 13 3210
Celkem KN 1313 5496003
Par. DKM 321 155235
Par. KMD 992 5340768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 167
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 224
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2019 intravilán
KMD 1:1000 27.06.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 08.04.2019
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 22:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.