k.ú.: 624047 - Nebílovský Borek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 539741 - Štěnovický Borek NUTS5 CZ0323539741
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1037933
zahrada 105 73078
travní p. 153 267417
lesní poz 108 1749320
vodní pl. nádrž umělá 4 3242
vodní pl. tok přirozený 24 3756
zast. pl. zbořeniště 2 779
zast. pl. 153 45035
ostat.pl. dobývací prost. 15 32636
ostat.pl. jiná plocha 109 60609
ostat.pl. manipulační pl. 26 18587
ostat.pl. neplodná půda 58 21663
ostat.pl. ostat.komunikace 131 35833
ostat.pl. pohřeb. 1 3
ostat.pl. silnice 46 44263
ostat.pl. zeleň 6 2910
Celkem KN 1290 3397064
Par. DKM 1290 3397064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 149
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 230
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1980 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 25.09.2020 06:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička