k.ú.: 624012 - Čistěves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569933 - Čistěves NUTS5 CZ0521569933
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 2059084
zahrada 79 78003
ovoc. sad 17 24525
travní p. 94 157378
lesní poz 21 90822
vodní pl. nádrž umělá 6 15272
vodní pl. tok přirozený 31 8459
vodní pl. tok umělý 21 7071
zast. pl. společný dvůr 3 1296
zast. pl. zbořeniště 6 2380
zast. pl. 86 49961
ostat.pl. jiná plocha 18 10874
ostat.pl. manipulační pl. 9 4526
ostat.pl. neplodná půda 6 4637
ostat.pl. ostat.komunikace 42 35683
ostat.pl. pohřeb. 6 127
ostat.pl. silnice 54 40213
ostat.pl. zeleň 9 5128
Celkem KN 737 2595439
Par. KMD 737 2595439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 81
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 122
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 03:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.