k.ú.: 623920 - Činěves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537080 - Činěves NUTS5 CZ0208537080
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1506 10572212
zahrada 175 133463
ovoc. sad 17 69449
travní p. 54 75761
lesní poz 38 2535973
vodní pl. nádrž umělá 5 57723
vodní pl. rybník 2 1118
vodní pl. tok přirozený 10 29746
vodní pl. tok umělý 179 111392
zast. pl. společný dvůr 5 294
zast. pl. zbořeniště 14 3048
zast. pl. 383 195574
ostat.pl. dráha 1 25903
ostat.pl. jiná plocha 74 51568
ostat.pl. manipulační pl. 63 88588
ostat.pl. neplodná půda 27 30880
ostat.pl. ostat.komunikace 224 143562
ostat.pl. pohřeb. 1 2985
ostat.pl. silnice 75 297904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15634
ostat.pl. zeleň 11 8934
Celkem KN 2869 14451711
Par. KMD 2869 14451711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 170
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 361
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 483
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2015
S-SK GS 1:2880 1842 16.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 04:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.