k.ú.: 623920 - Činěves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537080 - Činěves NUTS5 CZ0208537080
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1505 10572196
zahrada 175 133656
ovoc. sad 17 69449
travní p. 54 75761
lesní poz 38 2535973
vodní pl. nádrž umělá 5 57723
vodní pl. rybník 2 1118
vodní pl. tok přirozený 10 29849
vodní pl. tok umělý 179 111392
zast. pl. společný dvůr 5 294
zast. pl. zbořeniště 15 3059
zast. pl. 381 195290
ostat.pl. dráha 1 25903
ostat.pl. jiná plocha 73 50873
ostat.pl. manipulační pl. 63 88588
ostat.pl. neplodná půda 27 30880
ostat.pl. ostat.komunikace 227 144337
ostat.pl. pohřeb. 1 2985
ostat.pl. silnice 75 297973
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15634
ostat.pl. zeleň 11 8934
Celkem KN 2869 14451867
Par. KMD 2869 14451867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 167
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 359
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 488
spoluvlastník 707

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2015
S-SK GS 1:2880 1842 16.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.07.2019 21:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.