k.ú.: 623911 - Čímice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578495 - Čímice NUTS5 CZ0322578495
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 591 2295750
zahrada 141 93904
ovoc. sad 8 50482
travní p. 850 2336307
lesní poz 310 1337258
vodní pl. nádrž umělá 3 21049
vodní pl. tok přirozený 74 39121
vodní pl. tok umělý 99 40609
zast. pl. zbořeniště 2 180
zast. pl. 157 81253
ostat.pl. jiná plocha 46 32151
ostat.pl. manipulační pl. 27 36028
ostat.pl. neplodná půda 318 131368
ostat.pl. ostat.komunikace 167 114320
ostat.pl. silnice 6 58956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 629
ostat.pl. zeleň 1 214
Celkem KN 2801 6669579
Par. KMD 2801 6669579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 154
LV 249
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.