k.ú.: 623911 - Čímice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578495 - Čímice NUTS5 CZ0322578495
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 591 2295750
zahrada 141 93904
ovoc. sad 8 50482
travní p. 852 2335037
lesní poz 310 1337258
vodní pl. nádrž umělá 3 21049
vodní pl. tok přirozený 74 39121
vodní pl. tok umělý 99 40609
zast. pl. zbořeniště 2 180
zast. pl. 159 82071
ostat.pl. jiná plocha 46 32151
ostat.pl. manipulační pl. 28 36480
ostat.pl. neplodná půda 318 131368
ostat.pl. ostat.komunikace 167 114320
ostat.pl. silnice 6 58956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 629
ostat.pl. zeleň 1 214
Celkem KN 2806 6669579
Par. KMD 2806 6669579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 156
LV 252
spoluvlastník 699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.