k.ú.: 623806 - Čím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540081 - Čím NUTS5 CZ020B540081
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 1539632
zahrada 248 196413
ovoc. sad 4 23862
travní p. 286 869263
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 178 2540291
vodní pl. nádrž umělá 6 6578
vodní pl. tok přirozený 42 356386
vodní pl. tok umělý 17 4297
zast. pl. společný dvůr 7 495
zast. pl. zbořeniště 4 1160
zast. pl. 529 88266
ostat.pl. jiná plocha 214 75296
ostat.pl. manipulační pl. 31 47156
ostat.pl. neplodná půda 216 138794
ostat.pl. ostat.komunikace 155 98694
ostat.pl. silnice 13 82952
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 265 121191
ostat.pl. zeleň 2 692
Celkem KN 2507 6191426
Par. KMD 2507 6191426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 304
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 520
byt.z. byt 18
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 20
LV 623
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 24.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 03.06.2020 23:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.