k.ú.: 623806 - Čím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540081 - Čím NUTS5 CZ020B540081
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 1539760
zahrada 243 195498
ovoc. sad 4 23862
travní p. 272 868789
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 179 2540878
vodní pl. nádrž umělá 6 6578
vodní pl. tok přirozený 43 356623
vodní pl. tok umělý 16 4316
zast. pl. společný dvůr 7 495
zast. pl. zbořeniště 6 1613
zast. pl. 526 88004
ostat.pl. jiná plocha 213 74900
ostat.pl. manipulační pl. 31 47156
ostat.pl. neplodná půda 211 138794
ostat.pl. ostat.komunikace 155 99141
ostat.pl. silnice 13 82952
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 266 121367
ostat.pl. zeleň 2 692
Celkem KN 2483 6191426
Par. KMD 2483 6191426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 302
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 517
byt.z. byt 18
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 20
LV 615
spoluvlastník 894

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 24.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.07.2019 05:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.