k.ú.: 623792 - Čilec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599671 - Čilec NUTS5 CZ0208599671
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 4220651
zahrada 112 104734
ovoc. sad 2 12570
travní p. 3 666
lesní poz 1 29890
vodní pl. nádrž umělá 3 6517
vodní pl. tok přirozený 1 4493
vodní pl. tok umělý 3 3558
zast. pl. společný dvůr 7 1847
zast. pl. zbořeniště 3 1442
zast. pl. 136 76420
ostat.pl. jiná plocha 18 31735
ostat.pl. manipulační pl. 7 12580
ostat.pl. neplodná půda 3 3996
ostat.pl. ostat.komunikace 113 75166
ostat.pl. pohřeb. 1 1982
ostat.pl. silnice 1 15796
Celkem KN 842 4604043
Par. KMD 842 4604043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 136
LV 248
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2016
THM-V 1:2000 19.02.1976 20.04.2016
S-SK GS 1842 18.02.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.