k.ú.: 623733 - Kovářov u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506621 - Čichalov NUTS5 CZ0412506621
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 421660
zahrada 13 15272
travní p. 70 874107
lesní poz les(ne hospodář) 12 140723
lesní poz 17 233506
vodní pl. tok přirozený 1 9531
vodní pl. zamokřená pl. 1 1801
zast. pl. zbořeniště 1 275
zast. pl. 21 12071
ostat.pl. jiná plocha 15 5739
ostat.pl. manipulační pl. 5 4218
ostat.pl. neplodná půda 35 29901
ostat.pl. ostat.komunikace 14 17518
ostat.pl. silnice 4 22252
ostat.pl. zeleň 1 91
Celkem KN 219 1788665
Par. KMD 219 1788665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
LV 23
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 13.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 04:52

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.