k.ú.: 623725 - Čichalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506621 - Čichalov NUTS5 CZ0412506621
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1735759
zahrada 56 50404
travní p. 195 1387376
lesní poz les(ne hospodář) 34 524592
vodní pl. nádrž umělá 6 3012
vodní pl. rybník 1 2428
vodní pl. tok přirozený 14 16218
vodní pl. tok umělý 4 2388
vodní pl. zamokřená pl. 4 10532
zast. pl. zbořeniště 8 883
zast. pl. 67 32607
ostat.pl. dráha 2 1120
ostat.pl. jiná plocha 23 50125
ostat.pl. manipulační pl. 22 63518
ostat.pl. neplodná půda 89 142011
ostat.pl. ostat.komunikace 56 70169
ostat.pl. silnice 2 17344
ostat.pl. zeleň 1 88
Celkem KN 665 4110574
Par. KMD 665 4110574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 54
obč.z. byt 29
Celkem JED 29
LV 90
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 13.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 21:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička