k.ú.: 623709 - Zdeslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 1338719
zahrada 47 37103
travní p. 118 290485
lesní poz 86 398519
vodní pl. tok přirozený 6 1883
vodní pl. zamokřená pl. 1 901
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 6 3157
zast. pl. 35 18636
ostat.pl. jiná plocha 18 4097
ostat.pl. manipulační pl. 3 2928
ostat.pl. neplodná půda 23 7405
ostat.pl. ostat.komunikace 35 56021
ostat.pl. silnice 1 4652
Celkem KN 471 2164609
Par. KMD 471 2164609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 34
LV 57
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2019 15:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.