k.ú.: 623695 - Tunochody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 2016154
zahrada 54 37323
travní p. 112 323013
lesní poz 97 2424836
vodní pl. rybník 2 3055
vodní pl. tok umělý 3 1517
zast. pl. zbořeniště 8 1251
zast. pl. 54 33081
ostat.pl. jiná plocha 26 16963
ostat.pl. manipulační pl. 9 13850
ostat.pl. neplodná půda 5 3347
ostat.pl. ostat.komunikace 39 36696
ostat.pl. silnice 4 28494
Celkem KN 696 4939580
Par. KMD 696 4939580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 52
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 81
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2019 15:29

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.