k.ú.: 623679 - Hlohov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 814976
zahrada 64 49651
travní p. 103 183205
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 41 826457
vodní pl. rybník 3 17128
vodní pl. tok přirozený 2 197
zast. pl. zbořeniště 5 1154
zast. pl. 71 27144
ostat.pl. jiná plocha 23 9955
ostat.pl. manipulační pl. 1 1794
ostat.pl. neplodná půda 9 5431
ostat.pl. ostat.komunikace 45 33851
ostat.pl. silnice 1 9484
Celkem KN 475 1980458
Par. KMD 475 1980458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 72
LV 102
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 05:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička