k.ú.: 623610 - Zdebořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 415 1623441
zahrada 77 50943
travní p. 247 1023879
lesní poz 165 2213774
vodní pl. nádrž umělá 3 3752
vodní pl. tok přirozený 22 5117
vodní pl. zamokřená pl. 4 20047
zast. pl. společný dvůr 1 882
zast. pl. zbořeniště 3 735
zast. pl. 81 41684
ostat.pl. jiná plocha 85 184346
ostat.pl. manipulační pl. 18 17954
ostat.pl. neplodná půda 198 175281
ostat.pl. ostat.komunikace 61 69508
ostat.pl. pohřeb. 1 1071
ostat.pl. silnice 1 22388
ostat.pl. zeleň 1 613
Celkem KN 1383 5455415
Par. KMD 1383 5455415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 79
LV 126
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2017
KM-D 1:2000 16.06.2003 10.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 16.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.