k.ú.: 623601 - Vracov u Číhaně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 230874
zahrada 6 2188
travní p. 18 159999
lesní poz 16 1430027
vodní pl. nádrž umělá 1 1575
vodní pl. rybník 1 6924
vodní pl. tok přirozený 1 702
vodní pl. zamokřená pl. 2 21616
zast. pl. společný dvůr 1 908
zast. pl. 5 2678
ostat.pl. jiná plocha 10 53755
ostat.pl. neplodná půda 15 18961
ostat.pl. ostat.komunikace 13 25349
Celkem KN 122 1955556
Par. KMD 122 1955556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 5
LV 11
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2017
KM-D 1:2000 09.05.2001 21.07.2017
S-SK GS 1:2880 1837 09.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 12:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.