k.ú.: 623598 - Plánička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542024 - Číhaň NUTS5 CZ0322542024
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 554988
zahrada 28 16369
travní p. 101 202276
lesní poz 59 227172
vodní pl. rybník 2 57984
vodní pl. tok přirozený 7 3074
vodní pl. zamokřená pl. 2 9358
zast. pl. 29 10767
ostat.pl. jiná plocha 44 47905
ostat.pl. manipulační pl. 2 1173
ostat.pl. neplodná půda 17 5951
ostat.pl. ostat.komunikace 32 12714
ostat.pl. silnice 69 28901
Celkem KN 549 1178632
Par. KMD 549 1178632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 29
LV 45
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2019 09:47

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.