k.ú.: 623571 - Číhaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542024 - Číhaň NUTS5 CZ0322542024
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 2450019
zahrada 131 91137
travní p. 553 1854414
lesní poz 174 2112660
vodní pl. nádrž umělá 10 7875
vodní pl. rybník 2 3121
vodní pl. tok přirozený 46 14078
vodní pl. tok umělý 24 6431
vodní pl. zamokřená pl. 4 3667
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 144 63399
ostat.pl. jiná plocha 178 264830
ostat.pl. manipulační pl. 26 22097
ostat.pl. neplodná půda 142 135366
ostat.pl. ostat.komunikace 120 118627
ostat.pl. silnice 34 183264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4127
ostat.pl. zeleň 3 2281
Celkem KN 2103 7337469
Par. KMD 2103 7337469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 137
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 16
Celkem JED 34
LV 253
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2012
S-SK GS 1:2880 1837 25.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.