k.ú.: 623547 - Malé Číčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539147 - Číčovice NUTS5 CZ020A539147
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2916057
zahrada 65 61719
ovoc. sad 4 10334
travní p. 27 76138
lesní poz 7 86017
vodní pl. nádrž umělá 1 1022
vodní pl. tok přirozený 5 10294
vodní pl. tok umělý 3 8913
vodní pl. zamokřená pl. 5 31989
zast. pl. zbořeniště 4 524
zast. pl. 100 46333
ostat.pl. jiná plocha 53 87654
ostat.pl. manipulační pl. 10 26122
ostat.pl. neplodná půda 4 1105
ostat.pl. ostat.komunikace 42 110086
ostat.pl. pohřeb. 1 2623
ostat.pl. silnice 7 36075
ostat.pl. zeleň 3 8769
Celkem KN 515 3521774
Par. DKM 278 3324202
Par. KMD 237 197572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 99
LV 173
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2011
DKM-KPÚ 05.11.2008 1:1000 13.03.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 18.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:44

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".