k.ú.: 623458 - Nupaky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564907 - Nupaky NUTS5 CZ0209564907
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 872 2161808
zahrada 191 61716
ovoc. sad 1 5093
travní p. 29 79811
lesní poz 11 38397
vodní pl. nádrž umělá 2 4206
vodní pl. tok přirozený 10 5593
vodní pl. tok umělý 35 10653
zast. pl. 512 172615
ostat.pl. dálnice 72 247191
ostat.pl. jiná plocha 112 42035
ostat.pl. manipulační pl. 26 62462
ostat.pl. neplodná půda 32 32199
ostat.pl. ostat.komunikace 163 143042
ostat.pl. silnice 5 108210
ostat.pl. zeleň 7 2262
Celkem KN 2080 3177293
Par. DKM 127 641030
Par. KMD 1953 2536263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 49
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 340
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 4
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 506
byt.z. byt 395
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 84
obč.z. garáž 4
Celkem JED 495
LV 1167
spoluvlastník 2230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 25.09.2020 06:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička