k.ú.: 623431 - Polipsy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 2697062
zahrada 109 99097
ovoc. sad 1 3993
travní p. 244 660164
lesní poz 212 4049254
vodní pl. nádrž umělá 6 7801
vodní pl. tok přirozený 7 21364
vodní pl. tok umělý 10 2814
vodní pl. zamokřená pl. 1 644
zast. pl. společný dvůr 1 143
zast. pl. zbořeniště 6 3090
zast. pl. 126 62757
ostat.pl. dráha 3 31132
ostat.pl. jiná plocha 12 14682
ostat.pl. manipulační pl. 25 18624
ostat.pl. neplodná půda 47 24866
ostat.pl. ostat.komunikace 84 101580
ostat.pl. pohřeb. 1 737
ostat.pl. silnice 6 44856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3511
ostat.pl. zeleň 1 53
Celkem KN 1216 7848224
Par. KMD 1216 7848224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 126
LV 232
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.09.2020 08:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.