k.ú.: 623415 - Kněž u Čestína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 1481282
zahrada 41 39282
travní p. 138 634868
lesní poz 119 816136
vodní pl. nádrž umělá 3 410
vodní pl. tok přirozený 9 12648
vodní pl. zamokřená pl. 1 345
zast. pl. společný dvůr 9 2208
zast. pl. zbořeniště 2 475
zast. pl. 49 32131
ostat.pl. jiná plocha 15 17960
ostat.pl. manipulační pl. 6 7147
ostat.pl. neplodná půda 30 14497
ostat.pl. ostat.komunikace 51 56589
ostat.pl. silnice 6 29300
ostat.pl. zeleň 3 207
Celkem KN 643 3145485
Par. KMD 643 3145485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 49
LV 91
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 08.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.