k.ú.: 623407 - Kasanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 1084120
zahrada 42 47575
travní p. 92 305398
lesní poz 47 546841
vodní pl. nádrž umělá 2 1105
vodní pl. tok přirozený 8 7362
vodní pl. tok umělý 4 2808
vodní pl. zamokřená pl. 1 544
zast. pl. společný dvůr 3 1971
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 46 28382
ostat.pl. jiná plocha 15 16767
ostat.pl. manipulační pl. 3 2198
ostat.pl. neplodná půda 7 5958
ostat.pl. ostat.komunikace 39 38527
ostat.pl. silnice 5 25810
Celkem KN 404 2115449
Par. KMD 404 2115449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 45
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 08.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.