k.ú.: 623407 - Kasanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1082256
zahrada 44 44760
travní p. 93 310929
lesní poz 46 546841
vodní pl. nádrž umělá 2 1105
vodní pl. tok přirozený 8 7362
vodní pl. tok umělý 4 2808
vodní pl. zamokřená pl. 1 544
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 51 30465
ostat.pl. jiná plocha 21 17073
ostat.pl. manipulační pl. 2 1098
ostat.pl. neplodná půda 7 5958
ostat.pl. ostat.komunikace 41 38357
ostat.pl. silnice 5 25810
Celkem KN 411 2115449
Par. KMD 411 2115449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 50
LV 70
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 08.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 29.09.2020 06:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička