k.ú.: 623393 - Čestín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 4139166
zahrada 206 194205
ovoc. sad 6 24155
travní p. 408 1265226
lesní poz les s budovou 1 46
lesní poz 46 3112265
vodní pl. nádrž umělá 11 11836
vodní pl. rybník 7 29982
vodní pl. tok přirozený 6 9033
vodní pl. tok umělý 22 4798
vodní pl. zamokřená pl. 1 276
zast. pl. společný dvůr 3 1616
zast. pl. zbořeniště 7 2515
zast. pl. 247 118309
ostat.pl. jiná plocha 56 62193
ostat.pl. manipulační pl. 39 74238
ostat.pl. neplodná půda 55 34959
ostat.pl. ostat.komunikace 107 186823
ostat.pl. pohřeb. 1 2849
ostat.pl. silnice 11 82698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11357
ostat.pl. zeleň 9 20529
Celkem KN 1730 9389074
Par. KMD 1730 9389074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 29
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 239
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 322
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.07.2019 07:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.