k.ú.: 623385 - Čenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534030 - Čestín NUTS5 CZ0205534030
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1849710
zahrada 45 46263
ovoc. sad 1 4251
travní p. 165 407965
lesní poz 94 1342171
vodní pl. nádrž umělá 5 10374
vodní pl. tok přirozený 9 5308
vodní pl. tok umělý 2 249
vodní pl. zamokřená pl. 1 741
zast. pl. společný dvůr 2 368
zast. pl. zbořeniště 1 1393
zast. pl. 50 35704
ostat.pl. jiná plocha 12 24249
ostat.pl. manipulační pl. 12 6076
ostat.pl. neplodná půda 35 10609
ostat.pl. ostat.komunikace 46 33046
ostat.pl. silnice 3 34347
ostat.pl. zeleň 1 119
Celkem KN 739 3812943
Par. DKM 21 22571
Par. KMD 718 3790372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 43
LV 76
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.09.2020 09:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.