k.ú.: 623318 - Nuzín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550957 - Čestice NUTS5 CZ0316550957
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 1255951
zahrada 54 35678
ovoc. sad 3 6514
travní p. 244 865603
lesní poz 78 495042
vodní pl. nádrž umělá 1 929
vodní pl. tok přirozený 7 2403
vodní pl. tok umělý 14 3324
zast. pl. společný dvůr 1 124
zast. pl. zbořeniště 1 181
zast. pl. 51 22905
ostat.pl. jiná plocha 86 48631
ostat.pl. manipulační pl. 11 19251
ostat.pl. neplodná půda 152 109333
ostat.pl. ostat.komunikace 61 55843
ostat.pl. silnice 5 13983
Celkem KN 958 2935695
Par. KMD 958 2935695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 51
LV 86
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.09.2020 14:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička