k.ú.: 623288 - Střížovice u Ústí nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 399489
zahrada 29 18299
ovoc. sad 1 4446
travní p. 239 276237
lesní poz les(ne hospodář) 2 6104
lesní poz 10 181066
vodní pl. tok přirozený 3 2359
zast. pl. společný dvůr 5 162
zast. pl. zbořeniště 4 1218
zast. pl. 94 18485
ostat.pl. jiná plocha 14 14431
ostat.pl. manipulační pl. 17 30133
ostat.pl. neplodná půda 14 24001
ostat.pl. ostat.komunikace 13 8157
ostat.pl. silnice 1 4462
Celkem KN 476 989049
Par. DKM 476 989049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 88
LV 161
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.09.2003
THM-V 1:1000 01.07.1981 05.09.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 15:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.