k.ú.: 623270 - Český Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 363616
zahrada 46 30222
ovoc. sad 3 10339
travní p. 121 226356
vodní pl. tok přirozený 18 32292
zast. pl. zbořeniště 2 3970
zast. pl. 66 36678
ostat.pl. dráha 2 81087
ostat.pl. dálnice 19 73205
ostat.pl. jiná plocha 96 67617
ostat.pl. manipulační pl. 16 32856
ostat.pl. neplodná půda 61 52231
ostat.pl. ostat.komunikace 64 45847
ostat.pl. silnice 18 40242
ostat.pl. zeleň 8 20578
Celkem KN 599 1117136
Par. DKM 599 1117136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 59
LV 105
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.09.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 02.06.2020 19:55

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.