k.ú.: 623091 - Spolí-Nové Spolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545392 - Český Krumlov NUTS5 CZ0312545392
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 152 85679
ovoc. sad 15 43967
travní p. 26 362625
lesní poz 6 59004
vodní pl. tok přirozený 5 1782
vodní pl. tok umělý 5 2076
zast. pl. zbořeniště 1 312
zast. pl. 223 40603
ostat.pl. jiná plocha 35 45146
ostat.pl. manipulační pl. 18 11389
ostat.pl. neplodná půda 39 123670
ostat.pl. ostat.komunikace 27 32999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4775
Celkem KN 553 814027
Par. DKM 553 814027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 19
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 27
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 220
byt.z. byt 96
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 8
Celkem JED 129
LV 268
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2014
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2013
THM-V 1:2000 01.06.1972 03.04.2014
S-SK GS 1:2880 1824 01.06.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 02:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička