k.ú.: 623016 - Vyšný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545392 - Český Krumlov NUTS5 CZ0312545392
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 1373918
zahrada 256 183324
ovoc. sad 8 24165
travní p. 343 893766
lesní poz 78 1630311
vodní pl. nádrž umělá 4 2713
vodní pl. tok umělý 6 9702
zast. pl. společný dvůr 3 2022
zast. pl. zbořeniště 3 992
zast. pl. 553 91654
ostat.pl. jiná plocha 112 416568
ostat.pl. manipulační pl. 35 94955
ostat.pl. neplodná půda 121 146778
ostat.pl. ostat.komunikace 146 179212
ostat.pl. pohřeb. 1 2110
ostat.pl. silnice 6 47127
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 728073
Celkem KN 1918 5827390
Par. DKM 1918 5827390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 261
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 528
LV 589
spoluvlastník 952

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2014
DKM 1:1000 11.12.2013
ZMVM 1:2000 23.03.1988 11.12.2013
THM-V 1:2000 01.06.1972 17.10.2014
S-SK GS 1:2880 1826 23.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.