k.ú.: 622826 - Liblice u Českého Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533271 - Český Brod NUTS5 CZ0204533271
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 3694119
zahrada 252 150263
ovoc. sad 18 65995
travní p. 215 289414
lesní poz 11 114905
vodní pl. nádrž umělá 2 67759
vodní pl. rybník 41 68229
vodní pl. tok přirozený 173 50618
vodní pl. zamokřená pl. 16 41611
zast. pl. společný dvůr 5 3207
zast. pl. 433 170221
ostat.pl. dráha 44 53589
ostat.pl. jiná plocha 178 148913
ostat.pl. manipulační pl. 62 288518
ostat.pl. neplodná půda 222 113684
ostat.pl. ostat.komunikace 245 132763
ostat.pl. silnice 89 72708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 36458
ostat.pl. zeleň 13 8843
Celkem KN 2588 5571817
Par. DKM 2588 5571817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 68
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 420
byt.z. byt 63
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 65
LV 629
spoluvlastník 1105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2013
THM-G 1:2000 01.12.1971 11.12.2013 01.12.1971
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 18:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička