k.ú.: 622702 - České Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580066 - České Petrovice NUTS5 CZ0534580066
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1554968
zahrada 176 105760
travní p. 782 2384008
lesní poz 181 1757710
vodní pl. nádrž přírodní 3 614
vodní pl. tok umělý 1 640
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 60 9443
zast. pl. 163 47582
ostat.pl. jiná plocha 221 240484
ostat.pl. manipulační pl. 4 16713
ostat.pl. neplodná půda 2 1837
ostat.pl. ostat.komunikace 240 125723
ostat.pl. pohřeb. 1 1485
ostat.pl. silnice 27 50319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 530
Celkem KN 2029 6297829
GP 43 302227
Celkem ZE 43 302227
Par. KMD 2029 6297829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 152
LV 196
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 02:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.