k.ú.: 622702 - České Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580066 - České Petrovice NUTS5 CZ0534580066
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1554968
zahrada 176 105760
travní p. 782 2384008
lesní poz 180 1757710
vodní pl. nádrž přírodní 3 614
vodní pl. tok umělý 1 640
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 60 9443
zast. pl. 163 47582
ostat.pl. jiná plocha 221 241392
ostat.pl. manipulační pl. 1 15805
ostat.pl. neplodná půda 2 1837
ostat.pl. ostat.komunikace 240 125723
ostat.pl. pohřeb. 1 1485
ostat.pl. silnice 27 50319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 530
Celkem KN 2025 6297829
GP 43 302227
Celkem ZE 43 302227
Par. KMD 2025 6297829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 152
LV 194
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 12:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.