k.ú.: 622567 - České Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580040 - České Heřmanice NUTS5 CZ0534580040
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 831 5212748
zahrada 368 227641
ovoc. sad 3 13732
travní p. 195 513002
lesní poz 155 323650
vodní pl. rybník 14 690749
vodní pl. tok přirozený 38 31388
vodní pl. tok umělý 35 8558
zast. pl. společný dvůr 2 197
zast. pl. zbořeniště 17 3652
zast. pl. 286 117775
ostat.pl. jiná plocha 78 28378
ostat.pl. manipulační pl. 20 45004
ostat.pl. neplodná půda 8 5295
ostat.pl. ostat.komunikace 194 112387
ostat.pl. pohřeb. 3 5356
ostat.pl. silnice 19 81179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8305
ostat.pl. zeleň 1 549
Celkem KN 2274 7429545
Par. KMD 2274 7429545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 102
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 255
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 341
spoluvlastník 538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.08.2019 05:28

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.