k.ú.: 621901 - Česká Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569356 - Česká Ves NUTS5 CZ0711569356
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 2349820
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 778 412357
travní p. skleník-pařeniš. 1 708
travní p. 1173 3550501
lesní poz ostat.komunikace 233 76111
lesní poz 1428 16557667
vodní pl. nádrž umělá 6 5428
vodní pl. tok přirozený 149 160472
vodní pl. tok umělý 42 11461
vodní pl. zamokřená pl. 64 43065
zast. pl. společný dvůr 43 24272
zast. pl. zbořeniště 47 13267
zast. pl. 1155 270347
ostat.pl. dráha 27 63225
ostat.pl. jiná plocha 729 385139
ostat.pl. manipulační pl. 43 63495
ostat.pl. neplodná půda 311 238975
ostat.pl. ostat.komunikace 504 195630
ostat.pl. pohřeb. 1 6128
ostat.pl. silnice 37 42930
ostat.pl. skládka 1 223
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 25222
ostat.pl. zeleň 50 15301
Celkem KN 7472 24511762
Par. DKM 7472 24511762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 19
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 525
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 269
bez čp/če jiná st. 175
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1146
byt.z. byt 162
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 177
LV 1282
spoluvlastník 1680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2003
ZMVM 1:1000 30.09.1989 21.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 05.06.2020 10:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.