k.ú.: 621901 - Česká Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569356 - Česká Ves NUTS5 CZ0711569356
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 637 2351389
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 776 411569
travní p. skleník-pařeniš. 1 708
travní p. 1171 3550532
lesní poz ostat.komunikace 231 75414
lesní poz 1427 16558364
vodní pl. nádrž umělá 6 5428
vodní pl. tok přirozený 149 160472
vodní pl. tok umělý 42 11461
vodní pl. zamokřená pl. 64 43065
zast. pl. společný dvůr 43 24272
zast. pl. zbořeniště 47 13267
zast. pl. 1151 270204
ostat.pl. dráha 27 63225
ostat.pl. jiná plocha 729 384764
ostat.pl. manipulační pl. 43 63495
ostat.pl. neplodná půda 310 239269
ostat.pl. ostat.komunikace 502 195500
ostat.pl. pohřeb. 1 6128
ostat.pl. silnice 37 42930
ostat.pl. skládka 1 223
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 24767
ostat.pl. zeleň 50 15301
Celkem KN 7455 24511765
Par. DKM 7455 24511765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 20
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 522
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 268
bez čp/če jiná st. 173
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1140
byt.z. byt 162
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 177
LV 1276
spoluvlastník 1675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2003
ZMVM 1:1000 30.09.1989 21.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.07.2019 19:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.