k.ú.: 621820 - Parník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1352278
zahrada 925 477312
ovoc. sad 4 15756
travní p. 443 1004243
lesní poz ostat.komunikace 2 532
lesní poz 145 2968153
vodní pl. tok přirozený 34 28626
vodní pl. tok umělý 7 3688
zast. pl. společný dvůr 23 14386
zast. pl. zbořeniště 28 11741
zast. pl. 1325 248413
ostat.pl. dráha 3 56776
ostat.pl. jiná plocha 308 168032
ostat.pl. manipulační pl. 42 29310
ostat.pl. neplodná půda 10 3668
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 10877
ostat.pl. ostat.komunikace 473 285172
ostat.pl. pohřeb. 4 7861
ostat.pl. silnice 23 12226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 61291
ostat.pl. zeleň 27 13682
Celkem KN 4179 6774023
Par. DKM 4179 6774023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 350
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 11
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 362
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 1258
byt.z. byt 308
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 34
Celkem JED 364
LV 1560
spoluvlastník 2242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.04.2005 1:1000 17.06.2005 *) na části extravilánu
DKM 1:1000 07.05.2001
DKM 1:1000 07.05.2001 17.06.2005
ZMVM 1:2000 31.12.1989 07.05.2001
THM-V 1:1000 31.12.1972 07.05.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2019 16:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.