k.ú.: 621820 - Parník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1351295
zahrada 926 478111
ovoc. sad 4 15756
travní p. 445 1004242
lesní poz ostat.komunikace 2 532
lesní poz 145 2968153
vodní pl. tok přirozený 34 28626
vodní pl. tok umělý 7 3688
zast. pl. společný dvůr 23 14386
zast. pl. zbořeniště 28 11741
zast. pl. 1331 248770
ostat.pl. dráha 3 56757
ostat.pl. jiná plocha 311 166978
ostat.pl. manipulační pl. 42 29310
ostat.pl. neplodná půda 10 3668
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 10877
ostat.pl. ostat.komunikace 473 285056
ostat.pl. pohřeb. 4 7861
ostat.pl. silnice 23 12226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 61291
ostat.pl. zeleň 38 14700
Celkem KN 4202 6774024
Par. DKM 4202 6774024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 240
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 352
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 11
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 363
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 1262
byt.z. byt 308
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 34
Celkem JED 364
LV 1561
spoluvlastník 2245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.04.2005 1:1000 17.06.2005 *) na části extravilánu
DKM 1:1000 07.05.2001
DKM 1:1000 07.05.2001 17.06.2005
ZMVM 1:2000 31.12.1989 07.05.2001
THM-V 1:1000 31.12.1972 07.05.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 22:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.