k.ú.: 621757 - Česká Třebová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1062 2305491
zahrada 2454 1507203
ovoc. sad 1 6573
travní p. 1253 1412530
lesní poz les s budovou 12 257
lesní poz 462 7226298
vodní pl. nádrž umělá 12 24527
vodní pl. tok přirozený 69 72852
vodní pl. tok umělý 19 2011
zast. pl. společný dvůr 29 3383
zast. pl. zbořeniště 72 21325
zast. pl. 4077 773966
ostat.pl. dráha 71 447754
ostat.pl. jiná plocha 1202 814116
ostat.pl. manipulační pl. 217 314208
ostat.pl. neplodná půda 7 2061
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 5883
ostat.pl. ostat.komunikace 966 633541
ostat.pl. pohřeb. 2 28629
ostat.pl. silnice 102 128440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 58 97718
ostat.pl. zeleň 127 80116
Celkem KN 12282 15908882
Par. DKM 12282 15908882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 702
č.p. byt.dům 132
č.p. doprava 1
č.p. garáž 19
č.p. jiná st. 48
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 41
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 996
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 3
č.e. garáž 38
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 623
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 32
bez čp/če doprava 57
bez čp/če garáž 738
bez čp/če jiná st. 206
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 35
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3897
byt.z. byt 1189
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 113
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 1374
LV 4694
spoluvlastník 7283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.2008
ZMVM 1:2000 31.12.1989 12.05.2008
THM-V 1:1000 31.12.1972 12.05.2008
Ins. A 1:1000 31.12.1956 12.05.2008
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1972
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1956
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2019 22:13

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.