k.ú.: 621757 - Česká Třebová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1063 2305491
zahrada 2456 1510107
ovoc. sad 1 6573
travní p. 1257 1411945
lesní poz les s budovou 12 257
lesní poz 461 7223472
vodní pl. nádrž umělá 12 24527
vodní pl. tok přirozený 69 72852
vodní pl. tok umělý 19 2011
zast. pl. společný dvůr 29 3383
zast. pl. zbořeniště 72 21325
zast. pl. 4078 776489
ostat.pl. dráha 71 447754
ostat.pl. jiná plocha 1209 814301
ostat.pl. manipulační pl. 219 310093
ostat.pl. neplodná půda 7 2061
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 5883
ostat.pl. ostat.komunikace 970 635701
ostat.pl. pohřeb. 2 28629
ostat.pl. silnice 102 128440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 97448
ostat.pl. zeleň 127 80116
Celkem KN 12304 15908858
Par. DKM 12304 15908858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 685
č.p. byt.dům 133
č.p. doprava 1
č.p. garáž 19
č.p. jiná st. 47
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 41
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 1012
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 3
č.e. garáž 38
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 624
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 31
bez čp/če doprava 57
bez čp/če garáž 739
bez čp/če jiná st. 209
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 35
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3903
byt.z. byt 1189
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 126
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 1394
LV 4702
spoluvlastník 7295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.2008
ZMVM 1:2000 31.12.1989 12.05.2008
THM-V 1:1000 31.12.1972 12.05.2008
Ins. A 1:1000 31.12.1956 12.05.2008
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1972
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1956
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 01:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.