k.ú.: 621315 - Horní Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 392730
zahrada 198 121962
ovoc. sad 11 37488
travní p. 165 1397473
lesní poz 56 2692352
vodní pl. tok přirozený 19 24030
vodní pl. zamokřená pl. 1 1148
zast. pl. společný dvůr 2 4835
zast. pl. zbořeniště 22 4662
zast. pl. 286 92055
ostat.pl. dráha 6 72375
ostat.pl. jiná plocha 46 141690
ostat.pl. manipulační pl. 43 159858
ostat.pl. neplodná půda 50 59395
ostat.pl. ostat.komunikace 90 94520
ostat.pl. silnice 13 48380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8734
ostat.pl. zeleň 3 309
Celkem KN 1054 5353996
Par. DKM 1054 5353996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 129
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 285
byt.z. byt 108
Celkem JED 108
LV 364
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2008
S-SK GS 1900 13.03.2008 28.02.1824 1:2880,
ZMVM 01.01.1900 13.03.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 05:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.