k.ú.: 621285 - Česká Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 300655
zahrada 704 449762
ovoc. sad 15 42822
travní p. 551 2025607
lesní poz 76 1629394
vodní pl. nádrž přírodní 3 2597
vodní pl. nádrž umělá 5 6222
vodní pl. rybník 2 7635
vodní pl. tok přirozený 33 32062
vodní pl. tok umělý 3 4121
vodní pl. zamokřená pl. 3 2994
zast. pl. společný dvůr 5 1037
zast. pl. zbořeniště 100 13321
zast. pl. 1083 263727
ostat.pl. dráha 6 58866
ostat.pl. jiná plocha 122 79973
ostat.pl. manipulační pl. 53 126856
ostat.pl. neplodná půda 83 146395
ostat.pl. ostat.komunikace 290 229537
ostat.pl. silnice 25 80776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20740
ostat.pl. zeleň 65 90182
Celkem KN 3293 5615281
Par. DKM 3293 5615281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 40
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 602
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1078
byt.z. byt 333
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 337
LV 1204
spoluvlastník 1777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.09.2008
ZMVM 01.01.1900 09.09.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.05.2019 15:18

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.