k.ú.: 621285 - Česká Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 300654
zahrada 706 449083
ovoc. sad 15 42822
travní p. 554 2025185
lesní poz 75 1628369
vodní pl. nádrž přírodní 3 2597
vodní pl. nádrž umělá 5 6222
vodní pl. rybník 2 7635
vodní pl. tok přirozený 33 32062
vodní pl. tok umělý 3 4121
vodní pl. zamokřená pl. 3 2994
zast. pl. společný dvůr 5 1037
zast. pl. zbořeniště 100 13321
zast. pl. 1082 263958
ostat.pl. dráha 6 58866
ostat.pl. jiná plocha 133 82013
ostat.pl. manipulační pl. 53 125661
ostat.pl. neplodná půda 84 147420
ostat.pl. ostat.komunikace 293 229597
ostat.pl. silnice 28 80776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20740
ostat.pl. zeleň 65 90147
Celkem KN 3319 5615280
Par. DKM 3319 5615280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 36
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 599
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1077
byt.z. byt 333
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 337
LV 1218
spoluvlastník 1848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.09.2008
ZMVM 01.01.1900 09.09.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 19:10

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.