k.ú.: 621242 - Česká Bělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568503 - Česká Bělá NUTS5 CZ0631568503
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 664 6537646
zahrada 325 168821
ovoc. sad 3 23915
travní p. 460 1422867
lesní poz les s budovou 4 43
lesní poz 511 2677290
vodní pl. nádrž umělá 6 562
vodní pl. rybník 14 74405
vodní pl. tok přirozený 22 8168
vodní pl. tok umělý 44 18371
vodní pl. zamokřená pl. 1 226
zast. pl. zbořeniště 11 3096
zast. pl. 548 151432
ostat.pl. jiná plocha 122 80501
ostat.pl. manipulační pl. 72 70741
ostat.pl. neplodná půda 118 104638
ostat.pl. ostat.komunikace 326 245159
ostat.pl. pohřeb. 2 4125
ostat.pl. silnice 69 280569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7158
ostat.pl. zeleň 2 2015
Celkem KN 3328 11881748
GP 56 585960
Celkem ZE 56 585960
Par. KMD 3328 11881748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 243
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 56
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 523
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 672
spoluvlastník 933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 22:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.