k.ú.: 621242 - Česká Bělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568503 - Česká Bělá NUTS5 CZ0631568503
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 663 6538530
zahrada 325 168860
ovoc. sad 3 23915
travní p. 458 1422979
lesní poz les s budovou 4 43
lesní poz 511 2677290
vodní pl. nádrž umělá 6 562
vodní pl. rybník 14 74405
vodní pl. tok přirozený 22 8168
vodní pl. tok umělý 44 18371
vodní pl. zamokřená pl. 1 226
zast. pl. zbořeniště 11 3096
zast. pl. 546 151192
ostat.pl. jiná plocha 122 80501
ostat.pl. manipulační pl. 72 70741
ostat.pl. neplodná půda 117 104638
ostat.pl. ostat.komunikace 322 244265
ostat.pl. pohřeb. 2 4125
ostat.pl. silnice 69 280569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7158
ostat.pl. zeleň 2 2015
Celkem KN 3318 11881649
GP 56 585960
Celkem ZE 56 585960
Par. KMD 3318 11881649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 244
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 56
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 521
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 671
spoluvlastník 933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2019 13:28

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.