k.ú.: 621234 - Cibotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568503 - Česká Bělá NUTS5 CZ0631568503
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1985744
zahrada 68 40102
travní p. 127 859136
lesní poz 153 963004
vodní pl. nádrž umělá 17 6942
vodní pl. rybník 1 11821
vodní pl. tok přirozený 23 15300
vodní pl. zamokřená pl. 1 176
zast. pl. zbořeniště 4 922
zast. pl. 70 36464
ostat.pl. jiná plocha 25 8221
ostat.pl. manipulační pl. 8 21871
ostat.pl. neplodná půda 34 28563
ostat.pl. ostat.komunikace 100 98340
ostat.pl. silnice 4 35205
ostat.pl. zeleň 1 52
Celkem KN 743 4111863
Par. KMD 743 4111863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 67
LV 97
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.