k.ú.: 621200 - Červený Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 532215 - Červený Újezd NUTS5 CZ020A532215
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 580 4315143
zahrada 365 196489
ovoc. sad 15 20743
travní p. 52 50550
lesní poz les(ne hospodář) 23 13027
lesní poz 6 70927
vodní pl. nádrž umělá 3 2634
vodní pl. tok přirozený 14 7553
vodní pl. zamokřená pl. 7 6827
zast. pl. společný dvůr 1 1591
zast. pl. zbořeniště 19 7118
zast. pl. 596 211296
ostat.pl. dráha 2 40489
ostat.pl. jiná plocha 74 78525
ostat.pl. manipulační pl. 48 111150
ostat.pl. neplodná půda 36 24258
ostat.pl. ostat.komunikace 130 84930
ostat.pl. silnice 21 83230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11892
ostat.pl. zeleň 2 1343
Celkem KN 1997 5339715
Par. KMD 1997 5339715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 299
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
Celkem BUD 588
byt.z. byt 49
byt.z. garáž 2
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 40
obč.z. garáž 2
Celkem JED 94
LV 758
spoluvlastník 1100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.