k.ú.: 621145 - Stolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 984457
zahrada 153 133263
ovoc. sad 16 37339
travní p. 201 535635
lesní poz 28 896665
vodní pl. tok přirozený 2 34578
vodní pl. zamokřená pl. 5 1336
zast. pl. společný dvůr 1 163
zast. pl. zbořeniště 5 1291
zast. pl. 216 98976
ostat.pl. dráha 1 7474
ostat.pl. jiná plocha 63 64040
ostat.pl. manipulační pl. 5 15948
ostat.pl. neplodná půda 13 10425
ostat.pl. ostat.komunikace 82 103569
ostat.pl. silnice 6 17314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3745
Celkem KN 901 2946218
Par. DKM 829 2811199
Par. KMD 72 135019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 10
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 212
LV 283
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 24.10.2014
DKM 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 01.10.2020 07:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička