k.ú.: 621021 - Třebýcinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 612 1410698
zahrada 102 57315
ovoc. sad 8 18617
travní p. 313 299487
lesní poz 49 213487
vodní pl. nádrž umělá 1 81
vodní pl. tok přirozený 143 23196
zast. pl. společný dvůr 1 636
zast. pl. 69 35095
ostat.pl. jiná plocha 59 22468
ostat.pl. neplodná půda 54 43311
ostat.pl. ostat.komunikace 110 38377
ostat.pl. silnice 7 29930
ostat.pl. zeleň 3 2521
Celkem KN 1531 2195219
Par. DKM 1531 2195219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 61
LV 113
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2009
ZMVM 1:2000 29.12.1989 11.02.2009
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.