k.ú.: 621005 - Kaliště u Červeného Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 893276
zahrada 61 43346
travní p. 163 148073
lesní poz 89 3539939
vodní pl. nádrž umělá 2 784
zast. pl. 51 20966
ostat.pl. jiná plocha 15 9678
ostat.pl. manipulační pl. 2 507
ostat.pl. neplodná půda 27 27153
ostat.pl. ostat.komunikace 75 59765
ostat.pl. silnice 2 30225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1454
ostat.pl. zeleň 1 14
Celkem KN 901 4775180
Par. DKM 901 4775180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 4
č.p. shromaž. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 49
LV 93
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2009
ZMVM 1:2000 29.12.1989 13.03.2009
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.