k.ú.: 620998 - Jíno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 1086022
zahrada 27 21980
travní p. 135 191670
lesní poz 6 3128
vodní pl. rybník 1 1555
vodní pl. tok přirozený 57 41330
zast. pl. 30 24001
ostat.pl. jiná plocha 20 8702
ostat.pl. manipulační pl. 7 11028
ostat.pl. neplodná půda 9 7623
ostat.pl. ostat.komunikace 83 28898
ostat.pl. silnice 44 30395
Celkem KN 695 1456332
Par. DKM 695 1456332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.e. adminis. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 29
LV 55
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2008
ZMVM 1:2000 29.12.1989 30.06.2008
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 07:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.