k.ú.: 620980 - Červené Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542172 - Červené Poříčí NUTS5 CZ0322542172
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2293781
zahrada 133 132403
ovoc. sad 1 94
travní p. 467 1159953
lesní poz 174 667217
vodní pl. rybník 1 4747
vodní pl. tok přirozený 104 98716
vodní pl. tok umělý 32 11646
vodní pl. zamokřená pl. 1 3518
zast. pl. 152 81305
ostat.pl. dráha 37 82934
ostat.pl. jiná plocha 114 42992
ostat.pl. manipulační pl. 13 18306
ostat.pl. neplodná půda 51 12357
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 901
ostat.pl. ostat.komunikace 220 89933
ostat.pl. silnice 133 104157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14276
ostat.pl. zeleň 5 7461
Celkem KN 2080 4826697
Par. DKM 2080 4826697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 146
LV 250
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2008
ZMVM 1:2000 29.12.1989 08.04.2008
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 05:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.